Sverige – värt att försvara

Svensk försvars- och säkerhetspolitik, tillika vår förmåga att skydda stat, samhälle och befolkning, har under längre period varit i fokus för opinion och debatt. 200 år av fred är ett återkommande tema i diskussionen kring Sveriges säkerhet och vår långa period av stabilitet lyfts löpande som grundläggande för den gemensamma synen på innebörd och behov av säkerhet. Ett försämrat säkerhetsläge och en orolig omvärld i turbulent utveckling har dock åter förlagt fokus vid risker, sårbarheter och belyst behovet av ett utvecklad och samlat försvar av det skyddsvärda. När broschyren Om krisen eller kriget kommer distribuerades igen, möttes befolkningen åter av ett budskap att samhällets säkerhet och trygghet är en gemensam ansträngning och att en orolig omvärld kan komma att sätta vår förmåga på prov. Att trygghet och vårt sätt att leva inte är givet.

Begrepp så som försvarsvilja och folkförankring lyfts som förutsättningar för ökad motståndskraft mot hot och osäkerhet, och i förlängningen delas ansvaret för vår gemensamma säkerhet och trygghet mellan samtliga i det svenska samhället.

Scroll to Top