Sverige i kris

När pandemin sköljde över världen under 2020 var Sverige ett av de länder i världen som drabbades tidigt. Viruset spreds osynligt genom befolkningen och sökte sig obarmhärtigt fram och visade sårbarheter i vår beredskap. Under året har människor genom hela samhället uppvisat en stor kraft att tillsammans hindra smittspridning och skydda de mest sårbara. Vi skulle hålla avstånd, hålla ut och skydda de som riskerade att bli svårt sjuka och dö.

Pandemin är en ögonöppnare för hur samhället är och kan bli bättre rustat för att möta kriser och svåra prövningar. Erfarenheterna från det gånga året ger oss verktyg att fortsatt hantera smittspridning och sjukvård men visar också på hur vi ska stå bättre rustade inför nästa kris. Ett behov att betrakta hela systemets förmåga och en all-hazards-approach bli avgörande för att möta morgondagens utmaningar.

Scroll to Top