Studiosamtal- varför vi väljer att utvärdera

Salem valde tidigt att med stöd av Combitech utvärdera sin hantering av Coronapandemin. Vilka drivkrafter låg bakom Salem kommuns beslut att utvärdera så tidigt och hur har man arbetat vidare med de identifierade förbättringsområdena? Victoria berättar också om de framgångsfaktorer som identifierades i utvärderingsarbetet. Combitech delar med sig om hur de arbetar med utvärdering och om de har sett några mönster i hanteringen utifrån de flertal utvärderingar som har gjorts. Tillsammans resonerar Victoria och Jonas om hur vi skapar en stabil grund inför kommande utmaningar, ger konkreta tips på förbättringar och hur de tror att vi kommer jobba med krishantering i framtiden.

Scroll to Top