Storskaliga kriser och begränsade resurser

Samhällets allt större beroenden och sammanlänkade funktionalitet ökar sårbarheten inför storskaliga extrema väderhändelser och naturolyckor. Krisberedskapssystemet är en ram för samhället att agera inom för att möta dessa risker. Den samtidiga utvecklingen av ökade sårbarheter och begränsade offentliga resurser ställer krav på att hela samhällets bredd blir en del i krisberedskapen.

Scroll to Top