Skärpt skyddslag och en vidare syn på skyddsobjekt

Som en del i den återupptagna totalförsvarsplaneringen skärps lagstiftningen kring skydd för totalförsvarsverksamhet. Lagstiftningen väntas träda i kraft 1 januari 2020 och innebär en uppdatering av tidigare skyddslagstiftning för att också omfatta bland annat objekt för posthantering och andra objekt med betydelse för Sveriges försörjningsberedskap. Därtill förtydligas lagstiftningen kring tillträde och befogenheter att stoppa drönare.

Scroll to Top