Sektorsmyndigheter inom försörjningsförmåga

Energimyndigheten, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Trafikverket är de sektorsmyndigheter som har tydligast ansvar för försörjningsförmåga och beredskap med koppling till försörjning. Representanter för dessa myndigheter diskuterar sina uppgifter samt roller i försörjningsberedskapen visavi MSB och Länsstyrelserna.

Jordglob med symboler

Sektorsmyndigheter inom försörjningsförmåga

Energimyndigheten, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket och Trafikverket är de sektorsmyndigheter som har tydligast ansvar för försörjningsförmåga och beredskap med koppling till försörjning. Representanter för dessa myndigheter diskuterar

Läs mer »
Scroll to Top