Samhällsviktig företagsamhet

Plötsligt är krisen ett faktum. Försörjningskedjor bryts och efterfrågan dyker. Men samtidigt uppstår en ny efterfrågan som marknaden inte kan mätta. Företag ställer om – för att bidra i krisen och för att värna sina medarbetare och verksamhet.

Skyndsamt ställdes produktionskedjor inom tillverkningsindustrin om till producenter av förkläden, skyddsmasker, handsprit och engångsartiklar för vården.

Scroll to Top