Samhällsviktig företagsamhet

Plötsligt är krisen ett faktum. Försörjningskedjor bryts och efterfrågan dyker. Men samtidigt uppstår en ny efterfrågan som marknaden inte kan mätta. Företag ställer om – för att bidra i krisen och för att värna sina medarbetare och verksamhet.

Skyndsamt ställdes produktionskedjor inom tillverkningsindustrin om till producenter av förkläden, skyddsmasker, handsprit och engångsartiklar för vården.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Vilka incitament krävs för att företag som har produktionskapacitet för samhällsviktig utrustning och materiel ska planera för och förbereda sig utöver vardagens krav?
– Hur kan företag före krisen identifieras och avtalas att vid krisen snabbt kunna ställa om?
– Hur kan samhället samordnat rikta upphandling av kvalitetssäker utrustning inför och under kris?

Scroll to Top