Säkerhetsskydd i praktiken

Den nya säkerhetskyddslagen trädde i kraft 1 april 2019 och med den följer skärpta krav på hur frågor som hanterar Sveriges säkerhet ska hanteras. Lagstiftningen handlar om hur samhällets olika aktörer ska förebygga och skydda säkerhetskänslig verksamhet mot spioner, sabotage och terroristbrott.

Scroll to Top