Säkerhetspolitiska utmaningar: lägesbild i en turbulent omvärld

Dagens säkerhetspolitiska utveckling präglas av ökade spänningar, geopolitisk konflikt och internationell polarisering. Ett expansionistiskt Kina, ryska stormaktsambitioner och ett allt mer komplext Mellanöstern möter ett internationellt samfund splittrat efter migrationskrisen, coronapanedmin och USA:s tillbakadragande från världspolitikens ledarroll. Förgivettagna sanningar och stabila samarbeten har brutits under 10-talet politiska utveckling och nationalism och populism har präglat världens inträde till ett nytt säkerhetsparadigm utan tydlig riktning.

Utbrottet av Covid-19 påvisade åter den globaliserade världens många beroenden samtidigt som den internationella säkerhetspolitikens trender fortsatt pekar mot ökad misstro och konflikt. Bristande förutsägbarhet och en försvagad internationell lag och ordning driver osäkerhet i det internationella samfundet och Sverige, med humanitära ambitioner och utpräglat behov av säkerhetspolitiska samarbeten baserade på tillit och förtroende, påverkas negativt av omvärldens turbulens. Ökade resurser till militärt och civilt försvar och ett återtaget fokus vid skydd av nation och territorium är konsekvenser av globala skeende tillika grundläggande förutsättningar för säkerhet i det nya normala.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Vilka huvudsakliga trender kan utläsas i internationell säkerhetspolitik idag och framöver?
– Hur påverkar ett försämrat säkerhetsläge Sverige och svenska säkerhetsaktörer på nationell, regional och lokal nivå?

Scroll to Top