Hotet mot Sverige

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats och intresset för både Sveriges närområde och Försvarsmakten har ökat. Cyberspionage och främmande underrättelseverksamhet är exempel på företeelser som blir allt vanligare.

Vad innebär de och hur påverkas Sverige och Försvarsmakten? Om detta berättar Linda Sundbom och Jan Kinnander från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten.

Scroll to Top