Public Service – i allmänhetens tjänst

Det moderna informationssamhället öppnade under pandemin upp samhällets krisberedskap. Parallellt med att viktig samhällsinformation kommunicerades från politiska beslutsfattare, myndigheter, regioner och kommuner fördes ett för demokratin lika viktigt samtal i det offentliga – en öppen och fri debatt och granskning av de beslut och åtgärder som vidtagits. SVT har i sitt public service-uppdrag ett ben i båda dessa delar och samhällets säkerhet är delvis beroende av att det finns en trovärdighet och ett förtroende för båda delarna.
Pandemin har vid sidan av kampen mot smittspridningen, lidande och död också varit en ”infodemi”. I alla kanaler, medvetet och omedvetet, sprids olika bilder av krisen. Sjunkande förtroende för traditionell media, polarisering och desinformation påverkar samhällets förmåga att också möta och hantera framtida kriser. SVT är en viktig aktör för att bidra till samhällets krisberedskap och till utveckling av ett modernt totalförsvar.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Vad har pandemin inneburit för public service och hur har SVT hanterat balansen mellan
oberoende journalistisk granskning, demokratisk debatt och samhällsinformationsuppdraget?
– Vad betyder den snabba utvecklingen av informationsarenan för SVT och vilken roll vill
public service ha i utvecklingen av samhällets förmåga att möta kris och krig?

Scroll to Top