Produktionsomställning i kris

Under pandemin såg vi flera exempel på att företag och myndigheter skapade möjligheter att ställa om när varuleveranser uteblev. I kris blir inte sälla försörjningssystemen ansträngda och det blir svårt att fullfölja leveranser av material och förnödenheter. Under detta seminarium ges exempel på hur man kan gå till väga. Det handlar ibland om att använda befintliga resurser på andra sätt men även om substitut, återvinning eller additiv tillverkning.

Jordglob med symboler

Produktionsomställning i kris

Under pandemin såg vi flera exempel på att företag och myndigheter skapade möjligheter att ställa om när varuleveranser uteblev. I kris blir inte sälla försörjningssystemen

Läs mer »
Scroll to Top