Nyckeln till frivilliga

Frivilliga visar återkommande att den avgörande resurs som de kan utgöra vid kriser – såväl vid mindre eftersök av saknade till mer omfattande och över tid krävande arbeten vid stora naturolyckor. För att få en väl fungerande samverkan mellan det offentliga och de frivilliga krävs att det finns väl upparbetade former för hur arbetet ska fungera. Genom den organiserade frivilligheten finns det förutsättningar att på alla nivåer i samhället kontinuerligt föra en dialog om resursbehov, utbildning och samövning. Därtill finns möjligheterna att vid kriser också engagera spontant frivilliga.

Scroll to Top