Nationell samordning av försörjningsberedskapen

Den 2 september 2021 uppdrog regeringen åt utredaren Birgitta Böhlin att utreda nationell samordning av försörjningsberedskapen. Hon skall analysera och föreslå en funktion med ansvar för nationell samordning av försörjningsberedskapen. Birgitta har bland annat varit generaldirektör för Försvarets materielverk. Det stora antalet aktörer som har ansvar för försörjningsberedskapen i kombination med de ambitionsökningar som förväntas på området ställer krav på samordning och på ett effektivt resursutnyttjande. Utredningen är därför en betydelsefull pusselbit i arbetet med att bygga upp och stärka Sveriges försörjningsberedskap.

Scroll to Top