När resurserna inte räcker till

När den stora händelsen sker, när händelsen drar ut på tiden eller när flera parallella händelser sker. Hur får vi resurserna att räcka till? Kan vi ta stöd? Hur kan vi förbereda oss för det stora eller ihållande?
Samtal med flera aktörer i samhället som kan bidra på olika sätt utifrån olika kompetenser. Hur blir vi starkare tillsammans när det oönskade händer?

Scroll to Top