När betalsystemen fallerar

I det digitaliserade samhället har tillgången till och nyttjandet av kontanter blivit allt mer omodernt. Säkerheten för den enskilda näringsinnehavaren ökar när kontanthanteringen minskar. Samtidigt blir det enklare för kunden när digitala tjänster löser allt fler av vardagens behov. I ett samhälle under svår påfrestning riskerar bristen på kontanter i vardagen att bli ett stort hot mot samhällets funktionalitet och säkerhet.

Scroll to Top