Lokal robusthet

Samhällets motståndskraft är ofta knuten till den lokala förmågan att möta påfrestningar. Kommunen kan tillsammans med olika lokala aktörer öka den lokala motståndskraften genom att prioritera självförsörjningsgraden vid upphandling av mat och livsmedel, stärka lokal produktion av energi och avtala lösningar för logistik och lagerhållning.

Scroll to Top