Ledning – inrikta och samordna genom samverkan och samarbete

Erfarenheterna från större kriser och långvariga räddningsinsatser har visat på behov av samarbete i större kluster och att använda ett gemensamt enhetligt ledningssystem. Då behövs enhetliga arbetssätt och nomenklatur. I lagen om skydd mot olyckor (LSO) är det från och med årsskiftet krav på ökad förmåga till ledning av kommunal räddningstjänst och krav på ökad samverkan mellan räddningstjänstverksamheter i syfte att stärka Sveriges totala förmåga.

Scroll to Top