Ledarskap – hur får vi det att fungera i krisen?

En central del i ledarskapet är tillit, vilket är extra viktigt under kris och påfrestande förhållanden när omgivningen är negativ. Tillit kan beskrivas som villigheten att anta risk och det är ju precis det vi utsätts för vid en kris. Vi behöver ta risker. Både som ledare och följare. Tillit har visat sig ha tydligt samband med utfallet av individers arbetsprestation, arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang, personalomsättning och resultat.
Faktorer som är gynnsamma för att utveckla tillit är gemensam identitet, att vara samlokaliserad, göra saker tillsammans och att dela värderingar. Att bygga tillit i vardagen och stärka de faktorer som är tillitsskapande är därmed avgörande för hur framgångsrika vi kommer bli att leda vid en kris.

Scroll to Top