Långvarig kris – hur kommer allmänheten agera?

När det gäller kriser vet vi från forskningen ganska väl hur allmänheten förväntas agera. Det finns ett stort mått av hjälpsamhet och trots en välspridd sägen är det ytterst få som får panik. Men hur kan vi anta att människor beter sig när krisen har pågått en längre tid? Kommer solidariteten att minska och polariseringen att öka? Finns det något aktörer kan tänka på i sin kommunikation för att påverka människors beteenden i positiv riktning?

Scroll to Top