Kommunikation inför och under kriser – hur når vi hela befolkningen?

Kriskommunikation ska vara snabb, korrekt och relevant för mottagaren. Men för att lyckas behöver informationen också nå fram. Förutom språk och kanaler handlar det om tillgänglighet, något som många aktörer vet att borde (och måste) arbeta mer med. Kan man göra det enkelt att göra rätt? Vilka behov har olika målgrupper?

Scroll to Top