Hur skyddas civilbefolkningen om det värsta inträffar?

Att kunna skydda och undsätta civilbefolkningen om Sverige drabbas av krig, har efter en lång period med fokus på andra frågor återigen hamnat på dagordningen. En utredning arbetar med frågan och ska senare i år lämna förslag. Vad går att säga redan nu om vad som kommer att vara i fokus för ett modernt befolkningsskydd?

Scroll to Top