Från 72 timmar till en vecka

De politiska partierna är eniga. Vid kriser och krigsfara ska den enskilda individen ha beredskap för att under en vecka klara sig utan stöd från samhället. Hur ser det ut med egenberedskapen idag? Vilken inspiration kan vi hämta från de som är mest förberedda: preppers? Kan beteendeförändrade kommunikation vara ett sätt att stärka individers motståndskraft? Hur kan myndigheter, civilsamhället, bostadsrättsföreningar och även samhällsplaneringen underlätta beredskapsbyggandet?

Jordglob med symboler

Från 72 timmar till en vecka

De politiska partierna är eniga. Vid kriser och krigsfara ska den enskilda individen ha beredskap för att under en vecka klara sig utan stöd från

Läs mer »
Scroll to Top