Försörjningsledning – Command center

Under pandemin inrättade Karolinska sjukhuset tillsammans med Scania ett så kallat Command center för att kunna leda och samordning försörjning av skyddsmaterial och annan sjukvårdsutrustning inom Region Stockholm. Genom att samla inköpare och experter med andra organisationers experter kunde man effektivt leda och samordna varuförsörjningen under ett allvarligt krisläge. Martin Tegnér och Sara Lindholm-Larsson delar med sig av sina erfarenheter. Modellen kan användas på många områden och Annika Elmgart från MSB och Försvarsmaktens logistikchef reflekterar över vilka erfarenheter som är relevanta för dem.

Jordglob med symboler

Försörjningsledning – Command center

Under pandemin inrättade Karolinska sjukhuset tillsammans med Scania ett så kallat Command center för att kunna leda och samordning försörjning av skyddsmaterial och annan sjukvårdsutrustning

Läs mer »
Scroll to Top