Försörjningskedjornas svagaste länk

Det moderna samhället är och blir allt mer beroende av att försörjningskedjorna av grundläggande varor som energi, livsmedel och  läkemedel fungerar. Beroenden är djupt sammanlänkade och för att klara försörjningen också i kris och krig krävs inte sällan åtgärder som går utanför det vardagliga.

Scroll to Top