Exklusiv lunch med en expert från Sectra Communications

Exklusiv lunchdate med en expert från Sectra Communications med ämnet “säkerhet för kritiska system”. Endast en plats! 

Säkerhet för kritiska system- med Lasse Larsson, VP Critical Infrastructure at Sectra Communications

Hur kan verksamheter inom kritisk infrastruktur höja sin effektivitet utan att ge avkall på säkerheten? Att nå en balanserad säkerhet inom hela organisationen och samtidigt ta tillvara på de tekniska möjligheter som digitaliseringen innebär, utan att öka exponeringen för nya hot och risker, är en utmaning. Under lunchen bjuds du in till att diskutera vikten av att säkra vår kritiska infrastruktur och dess system mot intrång.

Endast en plats! Boka din lunch genom att kontakta:

Olivia Casbolt, olivia.casbolt@easyfairs.com, 08-50665089

Scroll to Top