Ett vidare extremistiskt hot

Efter terrorattentatet på Drottninggatan 7 april 2017 är terrorhotnivån fortsatt kvar på en förhöjd nivå – nya attentat kan ske. Hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön är utifrån ett attentatsperspektiv störst men också i vit makt-miljön och den autonoma miljön finns ett mer långsiktigt hot mot samhällsordningen.

Scroll to Top