Ett stärkt säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar i grunden om skyddet av information och verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet. Verksamheten omfattar risk-och sårbarhetsanalys såväl som förebyggande arbete hos både myndigheter och företag med skyddsvärd eller säkerhetskänslig verksamhet som riskerar att utsättas för spioneri, terrorism eller sabotage.

Trots en ny säkerhetsskyddslag från 2019, vilket utökat antal aktörer berörda av säkerhetsskydd, samt en löpande tillsyn av Säpo och andra sektorspecifika tillsynsmyndigheter, bedöms behovet av ökad kunskap och insikt i skyldigheter och behov alltjämt stort.

Scroll to Top