Erfarenheter från Övning Havsörn

Erfarenheterna från landets största beredskapsövning för kärnkraft är många. Utan att föregå utvärderingsresultaten kommer huvudpersonerna från den centrala övningsledningen bjuda på några högst personliga reflektioner kopplat till samhällets krisberedskap baserat på iakttagelser under övningen. -Kanske är det inte de punkter man tänker på vid en första anblick. Dessutom kommer de båda talarna prata en del om framgångsfaktorer och fällor i planeringen av riktigt stora övningar. Vad behöver man egentligen tänka på när det kommer till storövningar som inte finns nedtecknat i Övningsvägledningarna?

Scroll to Top