En robust och tillgänglig sjukvård

En väl fungerande hälso- och sjukvård är en av samhällets grundläggande uppgifter. Hur ser förutsättningarna ut idag för sjukvården att hantera mer allvarliga kriser och vilka åtgärder krävs för att möta totalförsvarets krav?