En ny struktur för krisberedskap och civilt försvar

Våren 2021 överlämnades betänkandet ”Struktur för ökad motståndskraft” till regeringen, med bland annat förslag till tydligare ansvarsfördelning i arbetet med krisberedskap och civilt försvar. Hur går det med genomförandet? Och kommer tydligare strukturer ge ökad kraft åt förmågeutvecklingen?

Scroll to Top