Beredskap för extrema väderhändelser

Det snabbt förändrade klimatet ökar risken för extrema väderhändelser i Sverige. Översvämningar, skogsbränder, stormar, ras och skred är några exempel på händelser som sannolikt kommer att bli allt vanligare. Sannolikt kommer det också att innebära att det sker med en ökad frekvens, ökad intensitet och i nya geografiska områden.

De naturrelaterade skador på samhället som klimatförändringarna bär med sig riskerar också stora ekonomiska konsekvenser. Ett förebyggande arbete kan vara centralt för att rusta samhället för ett mer extremt väder.

Scroll to Top