Beredskap för extrema väderhändelser

Det snabbt förändrade klimatet ökar risken för extrema väderhändelser i Sverige. Översvämningar, skogsbränder, stormar, ras och skred är några exempel på händelser som sannolikt kommer att bli allt vanligare. Sannolikt kommer det också att innebära att det sker med en ökad frekvens, ökad intensitet och i nya geografiska områden.

De naturrelaterade skador på samhället som klimatförändringarna bär med sig riskerar också stora ekonomiska konsekvenser. Ett förebyggande arbete kan vara centralt för att rusta samhället för ett mer extremt väder.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Hur påverkas risken för extrema väderhändelser i Sverige till följd av klimatförändringarna?
– Hur bör samhället anpassas för att bättre möta ett förändrat klimat?
– Vilken beredskap finns för att hantera extrema väder vad kan samhället lära av händelser som redan inträffat?

Scroll to Top