Autonomisering och elektrifiering

Trenden mot elektrifierade fordon och farkoster accelererar allt eftersom trycket på omställning till förnybar energi ökar. Det tillsammans med digitalisering och ökad bandbredd över ytan (genom utbyggnad av 5G-nät) innebär också att autonomisering inom logistiken kan öka. Autonomisering innebär att fordon och farkoster såsom drönare och fartyg kan köras utan mänsklig inblandning. Det är en fördel eftersom det reducerar behovet av förare, som är en bristvara, men också för att det minskar faran för förare som befinner sig i riskfyllda miljöer.

Jordglob med symboler

Autonomisering och elektrifiering

Trenden mot elektrifierade fordon och farkoster accelererar allt eftersom trycket på omställning till förnybar energi ökar. Det tillsammans med digitalisering och ökad bandbredd över ytan

Läs mer »
Scroll to Top