Att tysta demokratin

Det mer långsiktiga hotet från extremistiska miljöer riskerar att tysta samhällets röster och demokratin. Metoder inom vit makt-miljön och den autonoma miljön är systematiskt våld, hot och trakasserier som riktas mot samhällets företrädare och institutioner.

Scroll to Top