Att samla samhällets resurser

När samhället så kräver måste det finnas människor som är organiserade, utbildade och som vet sin roll för Sveriges militära och civila försvar. I takt med det återupprättade totalförsvarets utveckling krigsplaceras individer med samhällsviktiga funktioner. Hur ser organiseringen av krigsplacerade ut och är krigsplacering ett tillräckligt verktyg eller krävs andra åtgärder för att säkerställa att resurserna finns när situationen så kräver?

Scroll to Top