Att öva för en stärkt beredskap

Under 2020 planerades den största samövningen av det civila och militära försvaret på 30 år, Totalförsvarsövning 2020. I skuggan av pandemin genomfördes ett antal steg av övningen, samtidigt som flertalet till följd av Covid-19 fått skjutas på framtiden. Flertalet offentliga aktörer förberedde omfattande övningsverksamhet och särskilda förutsättningar för samverkan skapades, vilket nyttjades under hanteringen av pandemins effekter i Sverige.

Övning utgör dock det huvudsakliga verktyget för utvecklingen av ett motståndskraftigt samhälle genom att testa prioriteringar, beslutsprocesser och samverkan under höjd beredskap eller när Sverige utsätts för väpnat angrepp. Dagens och morgondagens utmaningar kräver en anpassad övningsverksamhet för att på ett adekvat sätt pröva förmågan att hantera och leda kriser. Klimatförändringar, internationell osäkerhet, terrorism och social oro ställer olika krav på våra gemensamma resurser och en anpassad metodik, ett utvecklat stöd och systematisk utvärdering i övning är grundläggande förutsättningar för att möta dessa i skarpt läge på såväl lokal som regional och nationell nivå.

Övergripande/huvudsakliga frågeställningar
– Hur utformar och främjar vi övningsverksamhet och övningsplaner för förutsättningar i ett modernt samhälle 2021, inkluderat rutiner för systematisk erfarenhetsredovisning och implementering?
– Hur skapar vi förutsättningar för samverkan genom övningsverksamhet samt vidare synergieffekt genom erfarenhetsredovisning?
– Hur har erfarenheter från TFÖ2020, tillika tidigare övningsverksamhet, bidragit till hanteringen av Covid-19?

Scroll to Top