Att möta informationspåverkan

I arbetet inför riksdagsvalet 2018 tog MSB i samarbete med Lund universitet initiativ till att sammanställa aktuell forskning om hur en organisation effektivt kan möta informationspåverkan. Slutsatserna presenterades i en rapport samt en handbok för kommunikatörer med fokus på medvetenhet, förmåga att identifiera påverkan samt att möta den samma. Det psykologiska försvaret har varit omdiskuterat och i takt med ett försämrat säkerhetsläge i Europa med påverkanskampanjer och desinformation utreds nu förutsättningarna för en samlande myndighet.

Scroll to Top