Att leda storskalig kris

Efter flera stora nationella kriser utvecklas formerna för hur arbetet ska ledas och prioriteras för att mer effektivt kunna möta framtida utmaningar. I detta arbete kan också erfarenheter från internationell krishantering bidra till att utveckla den nationella förmågan.

Scroll to Top