Tillsammans för ett säkrare Sverige

Mötesplats Samhällssäkerhet 23-24 mars 2021

En digital konferens och utställning med utgångspunkt i pågående pandemi

Svensk säkerhet står inför stora utmaningar. Utbrottet av Covid-19 prövar vår gemensamma förmåga att möta en storskalig kris och konsekvenserna av pandemins påfrestningar på samhälle och individ väntas prägla nationell och internationell politik under lång tid framöver.

Med lokala, regionala och nationella perspektiv som grund lyfter vi erfarenheter från den pågående hanteringen av COVID-19, totalförsvarets utveckling och behov samt sårbarheter och lösningar för samhällets säkerhet i en allt mer polariserad värld.

Lär av andra för att bli starkare i den egna beredskapen
- Utdrag ur programmet:

Programmet har sin utgångspunkt i dessa två huvudsakliga spår: Krisberedskap och samhällets motståndskraft och Samhället i gråzon och krig.

Sverige i kris
Camilla Asp
tf Generaldirketör, MSB

Texell-Ida

Vardag i kris
Ida Texell
Kommundirektör, Upplands-Bro kommun

Ansvar, ledning och samordning i det civila försvaret
Carl Fredrik Graf
Landshövding, Länsstyrelsen Östergötland

Hitta leverantören som kan hjälpa er organisation

I vår digitala utställning finner du ett stort antal organisationer och företag. Under två dagar får du möjligheten att upptäcka nyheter, innovationer, nätverka, utbyta erfarenheter och hitta ditt nya konsultföretag. 

Tema-Samhällssäkerhet
Tema-Samhällssäkerhet
Tema-Samhällssäkerhet
Tema-Samhällssäkerhet

Varför ska du besöka mötesplatsen?

Med en digital konferensbiljett får du ta del av ett gediget program, träffa våra utställare, nätverka, diskutera viktiga ämnen och mycket mer.

Nå ut till fler genom att ställa ut digitalt

Den digitala mötesplatsen har flera möjligheter för dig som utställare.

Intresserad av att veta mer?

Har du funderingar kring vilka som arrangerar mötesplatsen eller vill läsa mer om mötesplatsen?

Håll dig uppdaterad - det senaste från bloggen

Ta del av nyheter, kunskapshöjande gästinlägg och lär känna våra ambassadörer i vår blogg.

Frivliiga

Frivilliga – den mest förbisedda resursen

Samhället är sårbart vid större händelser som naturkatastrofer, pandemier och konflikter men också vid mer avgränsade händelser som strömavbrott, olyckor och trafikstörningar. Det kan bli så att ordinarie personalresurser inte räcker till på myndigheter, regioner och kommuner. I det läget kan frivilliga bli avgörande för hur bra verksamheten hanterar krisen.

Läs mer »
Gästinlägg

Hur klarar vi nästa kris?

Som frivilliga försvarsorganisationer är vårt uppdrag att förse totalförsvaret med förstärkningsresurser. Våra organisationer erbjuder en kraft med över 350 000 medlemmar som valt att frivilligt göra en insats för att bidra till motståndskraft och uthållighet så att samhället förmår att klara svåra samhällsstörningar i fredstid, höjd beredskap och krig. De frivilliga försvarsorganisationerna bidrar även med folkförankring och försvarsvilja. Medvetna, informerade och förberedda medborgare är grunden för samhällets motståndskraft och styrka.

Läs mer »
Försvarsutbildarna-provtagning

Frivilliga ger stöd under pandemin

Utbudet av kurser och utbildningar under 2020, minskade drastiskt. Istället har Försvarsutbildarnas medlemmar kommit till stor användning ute i verkligheten. Försvarsutbildaren Mariana Hägg arbetar till vardags på Samtrans. När de fick uppdraget att ansvara för Gävleregionens lokala i coronaprovtagningar, kändes det naturligt för henne att börja rekryteringsarbetet av 40 provtagare med att gå igenom sina listor på Försvarsutbildarnas medlemmar.

Läs mer »

Din säkerhet - vårt fokus

Säkerhet har alltid varit en av våra främsta prioriteringar, nu mer än någonsin.
Easyfairs gör allt för att våra event och anläggningar ska vara rena och säkra mötesplatser för att träffas och göra affärer.

Din hälsa och ditt välbefinnande är vår högsta prioritet.
Vi har höjt våra redan höga krav på hygien och utvecklat nya hälso- och säkerhetsrutiner för att möta de utmaningar som Covid-19 innebär. Du kan därför känna dig helt säker när du besöker Easyfairs event och anläggningar.

Låt oss hålla kontakten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan och få den senaste informationen om mötesplatsen.

Huvudpartners

Mediapartner

Guldpartner

Silverpartner

Scroll to Top