Konferens

Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare

Konferensen är till för dig som bland annat vill få reda på nyheter, kompetensutvecklas och nätverka. Under två intensiva dagar arrangeras ungefär 40 seminarier med aktuella teman. Du som konferensdeltagare får även tid i utställningen som är fylld med företag, organisationer och föreningar! 

Konferensens sex huvudteman

Klimatförändringar och extrema väderhändelser

 • Storskaliga kriser och begränsade resurser
 • Risker vid ett förändrat klimat
 • Att leda storskalig kris
 • Att öva storskalig kris
 • Efter stormen - konsekvenser för ett helt samhälle
 • Rising Security Challenges in the Melting Arctic

Digitaliseringens möjligheter och risker

 • Säkerhetsmedvetenhet i informationsarenan
 • Medborgardialog under kris
 • Säkerhetsskydd i praktiken
 • Att upphandla i informationssäkerhet
 • När betalsystemen fallerar
 • A Globally Challenged Cyber Security (INT)

Organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och terrorism

 • Ett vidare extremistiskt hot
 • Narrativet Sverige
 • Att förebygga extremism lokalt
 • Fysiska hinder och skärpt säkerhet i offentlig miljö
 • Pågående dödligt våld i offentlig miljö
 • To Counter Terrorism

 Demokrati, påverkan och samhällets motståndskraft

 • Att tysta demokratin
 • Krisberedskap i allmänhetens intresse
 • Alternativa fakta och faktaresistens
 • Digitala miljöer och möjlig påverkan
 • Att möta informationspåverkan
 • Small Steps Under the Radar - The Case of Russian Influence in the Finnish Archipelago

Samhällets sårbarheter, beroenden och resurser

 • Att samla samhällets resurser
 • Lokal robusthet
 • Innovation för en mer effektiv räddningstjänst i höjd beredskap
 • Försörjningskedjornas svagaste länk
 • Nyckeln till frivilliga
 • Små störningar och stora konsekvenser
 • Flying Without Transponders and Jamming GPS-Civilians at Risk in a New Security Landscape

 Att förbereda samhället för krig

 • Alarmism eller stundens allvar
 • Totalförsvarsövning 2020
 • Hälso- och sjukvårdens beredskap för kris och krig
 • Kryssningsmissiler, cyberangrepp och en fungerande förskola
 • Upprustning, gråzon och nya arenor
 • Kommunal krisberedskap med förmåga till civilt försvar
 • Total Defense - And How We Do It?

 

Ovanstående seminariepunkter är de som kommer utgöra konferensen för Mötesplats Samhällssäkerhet med små eventuella förändringar. 

1 %
av konferensdeltagarna är intresserade av att delta på konferensen nästa gång den arrangeras
1 %
av konferensdeltagarna är mycket nöjda eller nöjda med konferensprogrammet
1 %
av konferensdeltagarna anser att affärsnyttan av att besöka mötesplatsen är mycket bra eller bra

Konferensens teman år 2017

Nytt totalförsvar - vad betyder det för Sverige?

Om Sveriges säkerhet utmanas ska civila och militära aktörer kunna agera gemensamt och med kraft. Totalförsvarsplaneringen som nu genomförs kräver fördjupade och breddade samarbeten.  Vad det kan betyda för privata företag, myndigheter och organisationer var centrala frågor för Mötesplats Samhällssäkerhet 2017.

Krisberedskap – hur bygger vi ett motståndskraftigt samhälle?

Framgångsrik krisberedskap bygger på ett engagemang från hela samhället. Förmågan att stå emot och hantera samhällsstörningar är helt beroende av en effektiv användning av resurser och välplanerad samverkan mellan berörda aktörer. Därför kommer konferensen att belysa hur vi kan förstärka samhällets samlade förmåga att hantera kriser.

Att värna demokrati och öppenhet

Våldsbejakande extremism, terrorism, organiserad brottslighet och social oro utmanar det öppna och demokratiska samhället. Det är utmaningar som berör ett stort antal aktörer – från rättsväsende till socialtjänst, räddningstjänst och frivillig- organisationer. På Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 belystes förutsättningarna och diskuterar hur man både kan förebygga och hantera riskerna.

Webbsända seminarium 2017

Ta del av nedanstående seminarium i videon till höger.

 • Ett modernt psykologiskt försvar
 • Osäker omvärldsutveckling och Sveriges säkerhet
 • Ett förankrat försvar
 • Unga offer, förövare och lösningar
 • Säkerheten först på plats
 • Individens förmåga att hantera kriser

Har du frågor eller tips gällande konferensprogrammet?

Kontakta då Henrik Karlsson, programansvarig, henrik.karlsson@samhallssakerhet.se