Konferens

Att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare

Konferensen är till för dig som bland annat vill få reda på nyheter, kompetensutvecklas och nätverka. Under två intensiva dagar arrangeras ungefär 40 seminarier med aktuella teman. Årets teman presenteras inom kort! Du som konferensdeltagare får även tid i utställningen som är fylld med företag, organisationer och föreningar! 

Konferensens sex huvudteman

Klimatförändringar och extrema väderhändelser

Digitaliseringens möjligheter och risker

Organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism och terrorism

 Demokrati, påverkan och samhällets motståndskraft

Samhällets sårbarheter, beroenden och resurser

 Att förbereda samhället för krig

1 %
av konferens- deltagarna är intresserade av att delta på konferensen nästa gång den arrangeras
1 %
av konferens-deltagarna är mycket nöjda eller nöjda med konferens-programmet
1 %
av konferens-deltagarna anser att affärsnyttan av att besöka mötesplatsen är mycket bra eller bra

Konferensens teman år 2017

Nytt totalförsvar - vad betyder det för Sverige?

Om Sveriges säkerhet utmanas ska civila och militära aktörer kunna agera gemensamt och med kraft. Totalförsvarsplaneringen som nu genomförs kräver fördjupade och breddade samarbeten.  Vad det kan betyda för privata företag, myndigheter och organisationer var centrala frågor för Mötesplats Samhällssäkerhet 2017.

Krisberedskap – hur bygger vi ett motståndskraftigt samhälle?

Framgångsrik krisberedskap bygger på ett engagemang från hela samhället. Förmågan att stå emot och hantera samhällsstörningar är helt beroende av en effektiv användning av resurser och välplanerad samverkan mellan berörda aktörer. Därför kommer konferensen att belysa hur vi kan förstärka samhällets samlade förmåga att hantera kriser.

Att värna demokrati och öppenhet

Våldsbejakande extremism, terrorism, organiserad brottslighet och social oro utmanar det öppna och demokratiska samhället. Det är utmaningar som berör ett stort antal aktörer – från rättsväsende till socialtjänst, räddningstjänst och frivillig- organisationer. På Mötesplats Samhällssäkerhet 2017 belystes förutsättningarna och diskuterar hur man både kan förebygga och hantera riskerna.

Webbsända seminarium 2017

Ta del av nedanstående seminarium i videon till höger.

  • Ett modernt psykologiskt försvar
  • Osäker omvärldsutveckling och Sveriges säkerhet
  • Ett förankrat försvar
  • Unga offer, förövare och lösningar
  • Säkerheten först på plats
  • Individens förmåga att hantera kriser

Har du frågor eller tips gällande konferensprogrammet?

Kontakta då Henrik Karlsson, programansvarig, henrik.karlsson@samhallssakerhet.se