Patrullhundar

Description​

This post is also available in: Svenska (Swedish)

På uppdrag av Försvarsmakten utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet. Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Kontakt för mer information: tjanstehund@brukshundklubben.se

Scroll to Top

När krisen kommer

– Hur kan Sverige och Finland fördjupa samarbetet i civil krisberedskap?

Extrainsatt seminarie med begränsat antal platser

När? 31 maj 13.00-15.00 (Mingel 13.00-13.30, seminarium 13.30-15.00)

Plats? Medelhavsmuseet i Stockholm