Kontinuitetshantering för att säkra GE Healthcares (Cytiva) globala leveranser vid kris

Description​

This post is also available in: Svenska (Swedish)

Vi har träffat Niclas Johansson på GE Healthcare Life Sciences och Nils Kjellgren på 4C Strategies för att tala om denna tämligen unika satsning på kontinuitetshantering.

Hej Nils, vi har stöttat GE sedan 2014, vilken del av bolaget arbetar vi med?
– Vi arbetar med GE Healthcare Life Sciences som utvecklar och tillverkar utrustning och produkter som används vid framställning av biologiska läkemedel, till exempel monoklonala antikroppar och insulin.

Inom GE Healthcare Life Sciences finns ett antal globala produktionsanläggningar som är kritiska för verksamheten, det vill säga om det händer något med dem kan det få stor negativ påverkan på företaget. GE är en kritisk leverantör till sina kunder, så om de stannar så stannar potentiellt också kunden; vilket skulle kunna vara förödande för alla de människor som behöver medicin och behandling.

Eftersom produktionen är kritisk för deras kunder så ställs det höga krav på hur man säkerställer sin leverans. GE jobbar på många olika sätt, dels med lagerhållning där färdigtillverkade produkter lagras i olika längd beroende på interna och externa krav, dels med deras leverantörer av råvaror och material. Detta gör det möjligt att fortsätta leverera varor medan den ordinarie produktionen återställs om det skulle ske en större incident.

Om störningar ändå uppstår i produktionen, vad gör de då? Där har vi stöttat GE med deras kontinuitetshantering.

Niclas, hur har samarbetet med 4C Strategies fungerat?
– Samarbetet har fungerat väldigt bra. Genom hela processen så har 4C Strategies bidragit med sin expertis och även sitt flexibla arbetssätt.

Vad har 4C Strategies bidragit med främst?
– Expertis, kunskap och framförallt ett stort ansvarstagande inom de områden 4C Strategies ansvarat för under implementeringen och även uppföljningen av allt jobb som är gjort. Sen vill jag också framhäva en stor drivkraft att komma fram till resultat.