Svenska Brukshundklubben

This post is also available in: Svenska (Swedish)

Svenska Brukshundklubben (SBK), är en ideell medlemsorganisation med cirka 60 000 medlemmar. Som frivillig försvarsorganisation utbildar Svenska Brukshundklubben patrullhundar åt Försvarsmakten och räddningshundar åt bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sjöfartsverket. Utbildningarna sker på cirka 300 lokala brukshundklubbar runt om i landet.
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Räddningshundar

This post is also available in: Svenska (Swedish)Räddningshundar kan göra betydelsefulla insatser vid nationella katastrofer och händelser, t ex vid tågolyckor, i rasområden eller vid sök efter försvunna personer. Svenska Brukshundklubben har i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att utbilda räddningshundar som en extra resurs till räddningstjänsterna. Flera kommuner har idag också tillgång till räddningshundar för insatser vid olika former av krissituationer. Befintliga certifierade räddningshundar skulle kunna nyttjas i högre utsträckning och Svenska Brukshundklubben välkomnar intresserade kommuner, länsstyrelser och myndigheter att höra av sig. Kontakt för mer information: tjanstehund@brukshundklubben.se

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top