Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund

This post is also available in: Svenska (Swedish)

Frivilliga Automobilkåren (FAK) säkerställer transport och logistik i händelse av kris eller krig. Vi utbildar och tillhandahåller förare av allt från bandvagnar till lastbilar och ATV.
Även elkraftsoperatörer, motorsågsoperatörer ingår i våra personalförsörjningsresurser. Inom ramen för Motortransportenheter MTE, som vi bedriver tillsammans med Bilkåren, har vi även tillgång till självförsörjande enheter med fordon och materiel så som tält, elverk och fältkök. MSB -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som med krav och underlag från Svenska Kraftnät, Trafikverket och Jordbruksverket bekostar våra utbildningar.
Oss finner du på www.fak.se
Vill du ha kontakt med de frivilliga försvarsorganisationer under Mötesplats Samhällssäkerhet? Besök oss i de frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommittés monter.

Markerad produkt

Motor och transportenhet (MTE)

This post is also available in: Svenska (Swedish)När vårt samhälle utsätts för mycket svåra påfrestningar, olyckor m.m. har ordinarie krisfunktioner ofta inte tillräckliga resurser och uthållighet för att över tid hantera situationen. Kravet är då att det finns kompetenta frivilliga resurser att tillgå inom ett antal områden. Beredskap och bemanning Personal har en beredskap på 4 till 12 timmar. MTE består av cirka 100 personer och leds av en chef med 3 stycken ställföreträdare. Dessa personer upprätthåller i ett rullande schemainsatsberedskap under hela året samt samverkar med övriga samhällsfunktioner inom krisberedskapen såsom Länsstyrelsen, räddningstjänsten, polisen med flera. När personal kallas ut i tjänst för insats har de ersättning enligt avtalet för deltidsbrandmän (RiB). Exempel på uppdrag där MTE-resurser kallats in: • Etablering & drift av tältstad i 1 månads tid åt Jordbruksverket i samband med destruktion av fågelbesättning i Mönsterås kommun som drabbats av fågelinfluensa jan/feb 2021. • Skogsbränderna i Västmanland 2014, Bredaryd 2017, Ljusdal, Jämtland och Dalarna 2018. • Bemanning av Covidbussar 2020 åt region Blekinge • Etablering och drift av Covidtält för triage ute hos regionerna under 2020 & 2022 i samband med Covidpandemin. • Utförande av transporter av Nödvatten till Sävsjö 2020 • Etablering och drift av mottagningstält på uppdrag av Jordbruksverket för besiktning av husdjur i samband med flyktingmottagande från Ukraina 2022. Mer information om MTE finns att läsa om på https://www.fak.se/mte/

Läs mer »

Nyheter

Jobberbjudanden

Kontakta oss

Scroll to Top