Om Mötesplats Samhällssäkerhet

Mötesplatsen för dig som arbetar med samhällets krisberedskap, trygghet och säkerhet

Flyktingsituationen, det säkerhetspolitiska läget, våldsbejakande extremism, informationssäkerhet, antibiotikaresistens och kriskommunikation – våra utmaningar blir fler och de blir mer gränsöverskridande.

Hur sårbart är vårt samhälle? Vilka är hoten och riskerna? Hur kan vi hantera de utmaningar som möter oss idag och i framtiden? 

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjöd två dagar av kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet. Forumet, med konferens och parallell mässutställning, handlar om att utveckla samarbetet mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser.

SamsäkFlyktinsitation2bilder