Samsak_förstasida

Välkommen den 24-25 november!

Det är en intensiv tid för svensk krisberedskap. En orolig omvärld gör sig påmind och flyktingsituationen ställer allt större krav på många aktörer. Parallellt med detta diskuteras flera större systemfrågor intensivt: från krisberedskapens organisering efter erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland till en återupptagen planering för civilt försvar. Samtidigt stannar inte det vardagliga arbetet för ett tryggare och säkrare samhälle. Årets konferensprogram på Mötesplats Samhällssäkerhet tar ett helhetsgrepp på dessa frågor. Läs mer om konferensen här!

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuder kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet och krisberedskap. 

Program: Här kan du ladda ner programmet.

 

Konferens

Konferensprogrammet omfattar ett 30-tal högaktuella seminariepunkter i fyra övergripande ämnesområden - Hantera krisen i samverkanVårt sårbara samhälleVår osäkra omvärld och Kommunalt säkerhetsarbete

Mer information om konferensen

 

Medverkande företag

Till Mötesplats Samhällssäkerhet inbjuds företag, myndigheter och andra organisationer att ställa ut för att möta samverkanspartners och kunder, förmedla kunskap och information samt visa utrustning, system och tjänster inom samhällssäkerhet, beredskap, krishantering, ledning och samverkan.

Se samtliga utställare

 

Twitter

Mötesplats Samhällssäkerhet är aktiva på Twitter. 

Följ oss där!

 

 

Öppettider

24 november: 9.00-17.00
25 november: 8.30–16.30 

Priser

1 dagarsbiljett: 2 100 kr
2 dagarsbiljett: 3 490 kr

Som student får du 50% rabatt på konferenspriserna.