Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras den 24-25 november 2015, på Kistamässan.

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuder kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet. Forumet, med konferens och parallell mässutställning, handlar om att utveckla samarbetet mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser. 

Konferens

Årets konferensprogram omfattar ett 30-tal högaktuella seminariepunkter i tre övergripande ämnesområden - Hantera krisen i samverkanVårt sårbara samhälle och Vår osäkra omvärld - och ger centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag i branschen initierad och ny kunskap om högaktuella ämnen. Vid årets Mötesplats samhällssäkerhet tillkommer dessutom ett extra ämnesspår: Kommunalt säkerhetsarbete. Läs mer om konferensen här!

Intresserad av att delta? Kontakta oss här!

Varmt välkommen!

 
 

Du kan fortfarande ta del av 2013 års mötesplats!

Se plenum från 2013: 
Utmaningarna vi inte kommer undan. Filmat av UR Samtiden.

Medverkande: 
Anders Knape, ordförande SKL, Helena Lindberg, generaldirektör MSB, Karin Enström, försvarsminister, Margareta Wahlström, FN:s särskilda representant för katastrofriskreducering. Moderator: Annika Nordgren Christensen.

UR Samtiden dokumenterade även:

Här hittar ni Skydd & Säkerhets referat och bilder från Mötesplats Samhällssäkerhet 2013!

 

Öppettider

24 november: 9.00-17.00
25 november: 8.30–16.30 

Scandic Victoria Tower