Samsak_förstasida

Tack för två givande, viktiga och intressanta dagar på Mötesplats Samhällssäkerhet!

Det är en intensiv tid för svensk krisberedskap. En orolig omvärld gör sig påmind och flyktingsituationen ställer allt större krav på många aktörer. Parallellt med detta diskuteras flera större systemfrågor intensivt: från krisberedskapens organisering efter erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland till en återupptagen planering för civilt försvar. Samtidigt stannar inte det vardagliga arbetet för ett tryggare och säkrare samhälle. Årets konferensprogram på Mötesplats Samhällssäkerhet tog ett helhetsgrepp på dessa frågor. Läs mer om konferensen här!

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjöd kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet och krisberedskap. 

Program: Här kan du ladda ner programmet.

Helena Lindbergs anförande under Plenum

"Vi har ett nytt Europa, ett nytt Sverige och nya förutsättningar för arbetet med samhällets säkerhet. Vi behöver samverka för att hantera de nya utmaningarna." Med de orden inledde MSB:s generaldirektör Helena Lindberg Mötesplats Samhällssäkerhet 2015, som startade den 24 november.

Läs Helena Lindbergs inledningsanförande (pdf)

 

Lena Mickos anförande

SKL:s ordförande Lena Micko talade på Mötesplats Samhällssäkerhet. 

I sitt tal lyfte Lena Micko att det mot bakgrund av terrorattackerna i Paris är angeläget att staten återinför de nationella utbildningarna i katastrofmedicin. Hon lyfte också behovet av ett ökat fokus på krisberedskap i skola och socialtjänst.

Vidare efterlyste Lena Micko en ny styrmodell för svensk krisberedskap, inklusive en reform av det statliga krisberedskapsanslaget.

Läs Lena Mickos inledningsanförande (pdf)

 

Konferens

Konferensprogrammet omfattade ett 30-tal högaktuella seminariepunkter i fyra övergripande ämnesområden - Hantera krisen i samverkanVårt sårbara samhälleVår osäkra omvärld och Kommunalt säkerhetsarbete

Mer information om konferensen

 

Medverkande företag

Till Mötesplats Samhällssäkerhet bjöds företag, myndigheter och andra organisationer in för att ställa ut och möta samverkanspartners och kunder, förmedla kunskap och information samt visa utrustning, system och tjänster inom samhällssäkerhet, beredskap, krishantering, ledning och samverkan.

Se samtliga utställare

 
 

 

Mötesplats Samhällssäkerhet är aktiva på Twitter - #samsak17

Följ oss där!