Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras den 24-25 november 2015, på Kistamässan

Mötesplats Samhällssäkerhet erbjuder kunskapsutbyte och samverkan för centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag som arbetar med samhällets säkerhet. Forumet, med konferens och parallell utställning, handlar om att utveckla samarbetet mellan aktörer inför, under och efter olyckor och kriser. 

Konferens

Årets konferensprogram omfattar ett 30-tal högaktuella seminariepunkter i tre övergripande ämnesområden - Hantera krisen i samverkanVårt sårbara samhälle och Vår osäkra omvärld - och ger centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, organisationer och företag i branschen initierad och ny kunskap om högaktuella ämnen. Vid årets Mötesplats samhällssäkerhet tillkommer dessutom ett extra ämnesspår: Kommunalt säkerhetsarbete. Läs mer om konferensen här!

 
Mingel_samsak15

Mingel

Den 24 nov klockan 17.00 anordnas ett mingel i direkt anslutning till konferensen och utställningen. Du är välkommen till Bistron i entrén på Kistamässan. Biljett köper du via registreringen - i priset på 350 kr ingår en mingelbuffé samt ett glas öl/vin. 

Anmäl dig till minglet och Mötesplats Samhällssäkerhet här!

 

Konferens

Konferensprogrammet omfattar ett 30-tal högaktuella seminariepunkter i fyra övergripande ämnesområden - Hantera krisen i samverkanVårt sårbara samhälleVår osäkra omvärld och Kommunalt säkerhetsarbete

Mer information om konferensen

 

Medverkande företag

Till Mötesplats Samhällssäkerhet inbjuds företag, myndigheter och andra organisationer att ställa ut för att möta samverkanspartners och kunder, förmedla kunskap och information samt visa utrustning, system och tjänster inom samhällssäkerhet, beredskap, krishantering, ledning och samverkan.

Se samtliga utställare

 

Twitter

Mötesplats Samhällssäkerhet är aktiva på Twitter. 

Följ oss där!

 

Du kan fortfarande ta del av 2013 års mötesplats!

Se plenum från 2013: 
Utmaningarna vi inte kommer undan. Filmat av UR Samtiden.

Medverkande: 
Anders Knape, ordförande SKL, Helena Lindberg, generaldirektör MSB, Karin Enström, försvarsminister, Margareta Wahlström, FN:s särskilda representant för katastrofriskreducering. Moderator: Annika Nordgren Christensen.

UR Samtiden dokumenterade även:

Här hittar ni Skydd & Säkerhets referat och bilder från Mötesplats Samhällssäkerhet 2013!

 

Öppettider

24 november: 9.00-17.00
25 november: 8.30–16.30 

Priser

1 dagarsbiljett: 2 100 kr
2 dagarsbiljett: 3 490 kr

Som student får du 50% rabatt på konferenspriserna.